Om

Är det löven som rör sig i vinden eller är det vinden som rör sig i löven?